GIDA KİTAPLARI
 

 MİKROBİYOLOJİ ANALİZ METOTLARI

 Yazarı

Yrd. Doç. Dr. Gözde TÜRKÖZ BAKIRCI - Prof. Dr. Semra KAYAARDI

 Sayfa Sayısı

172 Sayfa / Basım Yılı 2017

 ISBN

978-6055267-35-3

 Fiyatı

20 TL

 ÖZET

Gıda İşletmelerinde Sanitasyon Uygulamaları ve Mikroorganizmalar ile İlişkisi .................................................................... 1 Örnek Alınması ve Laboratuvara Taşınması .......................................... 15 Toplam Bakteri Sayımı ........................................................................... 23 Toplam koloni sayımı .............................................................................. 27 Bacillus Cereus Sayımı ........................................................................... 32 Bacillus cereus Sayımı İçin Yatay Yöntem ............................................. 39 Staphylococcus aureus’un Aranması ve MPN Yöntemi ile Sayımı ........ 43 Koagülaz Pozitif Stafılokokların (S. Aureus ve Diğer Türler) Sayımı İçin Yatay Metot-Tavşan Fibrinojeni Agar ................................. 49 Clostridium perfringens Sayımı-1 ........................................................... 53 Clostridium perfringens Sayımı-2 ........................................................... 59 Maya-Küf Sayımı ................................................................................... 65 Ozmofilik Maya Sayımı ........................................................................... 69 Escherichia coli Sayımı .......................................................................... 72 β-Glukuronidaz-pozitif Escherichia coli Sayımı ...................................... 79 β-Glukuronidaz-pozitif Escherichia coli (Koloni Sayım Tekniği) Sayımı . 83 β-Glukuronidaz-pozitif Escherichia coli (EMS Tekniği) Sayımı ............. 87 Koliform Grubu Bakteri Sayımı (Çoklu Tüp ve Koloni Sayım Tekniği) ... 94 Psikrotrofik Mikroorganizma Sayımı ...................................................... 99 Salmonella spp. Aranması .................................................................... 104 Listeria Monocytogenes Aranması ....................................................... 112 E. coli O157(H7) Aranması .................................................................. 117 Enterobacteriaceae Sayımı .................................................................. 122 Vibrio cholerae ve Vibrio parahaemolyticus Aranması ......................... 127 Campylobacter spp. Aranması ............................................................ 133 Konserve Ürün Analizleri ..................................................................... 137 Laktik Asit Bakterileri Sayımı .............................................................. 149 Pseudomonas Spp. Sayımı ................................................................. 153 Bağırsak Enterokoklarının Sayımı ........................................................ 157 Sularda Pseudomonas Aeruginosa Sayımı .......................................... 159 Sularda E.coli-Koliform Bakteri Sayımı ................................................ 164 Sülfit İndirgeyen Havasız Ortam (Anaerob) Bakteri (Clostria) Sporlarının Sayımı ................................................................................ 167 Sünme (Rope) Sporlarının Sayımı ...................................................... 169

 
 

Sidas Yayıncılık'tan yeni kitap “Endüstriyel Mikrobiyoloji”

 

“Bitkisel Yağ Teknolojisi” kitabı piyasada

 

Gıda Mikrobiyolojisi kitabı yayınlandı

 

Gıda Analiz Uygulamaları kitabı yayınlandı

 

"Mikrobiyoloji Analiz Metotları" kitabı yayınlandı

©

© SİDAS MEDYA LTD. ŞTİ. 2011- sidasmedya@gmail.com - info@gidakitaplari.com

Fevzipaşa Blv. Çelik İş Merkezi Kat:3 D: 302 Çankaya / İZMİR   Tel : 0 232 441 60 01  Faks : 0 232 441 61 06